Gå till goteborg.se

Kurser

  • Lagstiftning, organisation, dokumentation och kvalitetsledning 20p
  • Akutsjukvård, sjukdomslära och omvårdnad 70p
  • Medicinteknik 15p
  • Vårdpedagogik, Handledning, etik, förhållningssätt och kulturmöten 30p
  • LIA 1 8 veckor 40 p
  • Examensarbete

Senast uppdaterad 2017-02-09

Mer information

Ann-Cathrin Gilbertsson

Tel: 031-367 32 60
anncathrin.gilbertsson@educ.goteborg.se

Annika Skogsborn

Tel: 031-367 32 44
annika.skogsborn@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 72 veckor deltid. Teoriperioder en dag/vecka. LIA-perioder heltid. Omfattning 8 veckor.

Start: Vecka 2 2018

Antal platser: 30

Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 1 september och stänger den 15 oktober 2017.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.