Gå till goteborg.se

Kurser

  • Lagstiftning, organisation, dokumentation, kvalitetsledning 20
  • Personcentrerad vård/ hälsofrämjande perspektiv 30
  • Kommunikation, Handledning och pedagogik 20
  • Barn och ungdomars utveckling 15
  • Barnsjukvård, Sjukdomar och funktionsnedsättningar 50
  • LIA 1, 8 veckor 40
  • Examensarbete

Senast uppdaterad 2017-02-09

Mer information

Barbro Göteson
Tel: 0728-56 72 87
barbro.goteson@educ.goteborg.se

Anne-Louise Segell
Tel:  031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se

Sofia Hermansson
Tel: 031-367 32 32
sofia.hermansson@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 72 veckor deltid. Teoriperioder en dag/vecka. LIA-perioder heltid. Omfattning 8 veckor

Start: Hösten 2018

Antal platser: 27

Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 1 februari 2018.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHBARN

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.