Gå till goteborg.se

Kurser

  • Demens 25 p
  • Rehab/funktionsbevarande omsorg 25 p
  • Gerontologi/Geriatrik 30 p
  • Vårdpedagogik och handledning 30 p
  • Organisation och ledarskap 20 p
  • Examensarbete 20 p
  • Lärande i arbete 1, 20 p
  • Lärande i arbete 2, 10 p
  • Lagstiftning, värdegrund och dokumentation 20p

Senast uppdaterad 2017-02-09

MER INFORMATION

Ann-Cathrin Gilbertsson
Tel: 
031-367 32 60
anncathrin.gilbertsson@educ.goteborg.se

Annika Skogsborn
Tel:
 031-367 32 44
annika.skogsborn@educ.goteborg.se

Sofia Hermansson
Tel: 0728-55 48 11
sofia.hermansson@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 74 veckor, deltid. Teoriperioder en dag/vecka. LIA-perioder heltid. Omfattning 6 veckor

Start: Vecka 35 2017

Antal platser: 30

Ansökan: Senast den 15 maj 2017

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHGER

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.