Gå till goteborg.se

Kurser

  • Organisation, Lagstiftning, etik och värdegrund 25 p
  • Pedagogik och handledning 25 p
  • Välfärdsteknologi 50 p

Senast uppdaterad 2016-03-23

Mer information

Ann-Cathrin Gilbertsson
Tel: 
031-367 32 60
anncathrin.gilbertsson@educ.goteborg.se

Annika Skogsborn
Tel:
 031-367 32 44
annika.skogsborn@educ.goteborg.se

Sofia Hermansson
Tel: 0728-55 48 11
sofia.hermansson@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 40 veckor deltid

Start: Januari 2018

Antal platser: 30

Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 1 september och stänger den 15 oktober 2017.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHVFT