Gå till goteborg.se

Kurser

  • Organisation, Lagstiftning, etik och värdegrund 25 p
  • Pedagogik och handledning 25 p
  • Välfärdsteknologi 50 p

Senast uppdaterad 2016-03-23

Mer information

Barbro Göteson
Tel: 
0728-56 72 87
barbro.goteson@educ.goteborg.se

Anne-Louise Segell
Tel:  031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se

Sofia Hermansson
Tel: 031-367 32 32
sofia.hermansson@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 40 veckor deltid

Start: Vecka 3 januari 2018

Antal platser: 30

Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 1 september och stänger den 15 november 2017.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHVFT

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.