Ansökan till yrkeshögskoleutbildning

Hur söker jag en Yh-utbildning?
Den 1 september 2018 öppnar webbansökan för de utbildningar som startar våren 2019. Den 1 februari 2019 öppnar ansökan för de utbildningar som startar hösten 2019.

Det är av största vikt att din ansökan är komplett med betygskopior och övriga merithandlingar som efterfrågas samt att du dokumenterar övriga skäl som du vill åberopa. Tänk på att urvalet bland behöriga sökande för flertalet utbildningar baseras på såväl betyg som annan kompetens. Se respektive utbildning för mer information om dokumentation av t ex arbetslivserfarenhet, arbetsprov eller om annan handling behövs.

Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag för de utbildningar som startar på våren är 15 oktober. Sista ansökningsdag för de utbildningar som startar på hösten är 16 april. Undantag är de utbildningar som ligger under rubrikerna Transport samt Vård och omsorg. De har sista ansökningsdag 16 maj. Se mer information under respektive utbildning. Vi förutsätter att den ansökan du lämnat in är komplett.

Om du läser behörighetsgivande kurser kan du komplettera fram till och med den 10 juni. Går du en behörighetsgivande utbildning ska du bifoga ett studieintyg för pågående kurser/utbildning när du skickar din ansökan.

Om du lämnar in en ansökan efter sista ansökningsdag till en utbildning som har förlängd ansökningstid kommer den att registreras som sen ansökan och behandlas i mån av plats.

När får jag besked?
Du får skriftligt besked till din e-postadress om du har blivit antagen eller reservplacerad. Från den 25 juni kan du själv följa din ansökan om du är reserv, antagen eller obehörig om du loggar in på ditt studerandekonto. Är du placerad som reserv kan du, om du senare blir antagen, få en kallelse till start upp till ett par veckor in på terminen.

Behöver du hjälp?
Behöver du hjälp med din webbansökan kontakta:
Anette Dahlstedt, anette.dahlstedt@educ.goteborg.se, eller
Lisa Algestam, lisa.algestam@educ.goteborg.se.

Vill du få hjälp med t ex scanning av betyg och andra dokument så brukar de flesta kommunala bibliotek tillhandahålla möjligheten att scanna dokument.

Har du frågor om en viss utbildning kan du vända dig till de kontaktpersoner som finns angiven för varje utbildning (flik Utbildning) under rubriken Kontakt i högerspalten.

Urval, antagning och behörighet
Urval sker under förutsättning att antalet sökande är fler än antalet platser.

Vill du läsa mer om behörighet, urval och antagning för yrkeshögskoleutbildning? Se mer information från myh.se.

Ansökan skickar du via vår webbansökan på följande länk: webbansökan

Obs! Läs först vilka ansökningskriterier som krävs för just din utbildning innan du skickar in din ansökan. Dessa kriterier finns att läsa under respektive utbildning.

Reception

Tel: 031 – 367 31 00