Grundläggande behörighet

För att kunna bli antagen till en yrkeshögskoleutbildning behöver du uppfylla kraven för grundläggande behörighet. Det innebär övergripande att du

  1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven under punkt 1
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning 
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11)

  • För att få grundläggande behörighet måste du ha en gymnasieexamen med minst betyg E i Svenska 1, Engelska 5 och Matematik 1a, 1b eller 1c.

För dig som har slutbetyg från gymnasiet från 2010 eller senare

  • För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet krävs att du har ett slutbetyg från ett fullständigt program. Det krävs dessutom att du har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng samt att du har lägst betyget Godkänt i Svenska A/Svenska som andraspråk A och B, Engelska A och Matematik  A eller motsvarande Vux12-kurser.

För dig som har slutbetyg från gymnasiet före 2010

  • För att uppfylla kraven för grundläggande behörighet krävs att du har ett slutbetyg med lägst betyget Godkänt i minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt gymnasiebetyg. Du måste också ha godkänt betyg i de flesta kärnämnena. Gymnasiepoängen för ett fullständigt slutbetyg kan variera beroende på vilket program som du läst.

För dig med avgångsbetyg före 1997

  • Du som har avgångsbetyg från gymnasieskolan från en fullständig, minst tvåårig linje eller specialkurs har grundläggande behörighet, om du har betyg i engelska och svenska som motsvarar minst två årskurser. Betyget i svenska ska vara delat i litteraturkunskap och svenska språket, men du behöver inte ha ett visst betyg i svenskämnena för att bli behörig. Inte heller för betyget i engelska krävs ett visst betyg för att bli grundläggande behörig.
  • Om du inte har betyg i svenska och engelska som motsvarar två årskurser på en linje i gymnasiet, måste du komplettera med Svenska kurs 2 eller Svenska som andra språk kurs 2, eller Svenska kurs B eller Svenska som andraspråk kurs B och  Engelska 5, eller Engelska kurs A. Du måste ha lägst betyget E eller Godkänt i de här kurserna.

Mellanårsbetyg
Du som gick ut gymnasiet under perioden 1995 till 1996 fick avgångsbetyg med sifferbetyg, där alla kurser som ingår i ett ämne finns med. För de här betygen gäller samma regler för grundläggande behörighet som avgångsbetyg med ämnen som beskrivs här ovanför. Du behöver inte ha något visst betyg i Svenska B och Engelska A i ditt avgångsbetyg för att bli behörig.Har du gått ett mellanårsprogram får du tillgodoräkna dig meritpoäng. Läs mer under rubriken ”Mellanårsbetyg” här i vänsterspalten. Observera att alla som gick ut gymnasiet under perioden inte har avgångsbetyg från mellanårsprogram. Meritpoäng gäller endast för dig som har avgångsbetyg från mellanårsprogram.

Vill du läsa mer om behörighet, urval och antagning för yrkeshögskoleutbildning? Se mer information från myh.se

Reception

Tel: 031 – 367 31 00