Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Vad betyder tillstånd och läge på studerandekontot?

Tillstånd kan alltid ses av den sökande. Den sökande kan ha fler tillstånd.

Tillstånd: Betyder
Arbetsprov saknas Arbetsprov saknas.
Bearbetas Har tittat på ansökan men är ännu inte klar. t.ex. väntar på gymnasiebetyg.
Obehörig Den sökande har bedömts som obehörig.
Betyg/Intyg saknas Till dessa skickas E-post med uppmaning om komplettering.
Brist. Arbetslivserfarenhet För de som inte är behöriga pga. bristande arbetslivserfarenhet.
Muntlig test Till denna bör man skicka en kallelse.
Sommarkurs Behöver gå sommarkurs för att bli behörig
T/I Kom ej Kallad men kom inte till Test / Intervju.
Test/Intervju  Ska kallas till Test / Intervju.

 

Läge kan ses av studerande från 27/6, 2016.

Läge: Betyder
Obehandlad Grundstatus. De vi inte behandlat ännu.
Godkänd Behörig till den sökta utbildningen, inte att förväxla med antagen.
Ej Godkänd Används när man väntar på kompletteringar.
Fördelad Kommer att bli antagen. Lägg inte till fler än det finns platser till !
Återbud Den sökande har lämnat återbud.
Antagen Du är antagen till utbildningen
Obehörig Den sökande har bedömts som obehörig.
Reserv Reserv.
Startar Ej Används om utbildningen ställs in.
Andrahandsval  För de som skulle blivit antagna om de inte blivit antagna på ett högre rankat val.

 

Senast uppdaterad 2018-05-22

Reception

Tel: 031 – 367 31 00