Studiefinansiering

Så här finansierar du dina studier!

När du läser våra utbildningar har du rätt att söka studiemedel på samma sätt som om du hade läst på högskolan. Det gäller under hela utbildningen, även under praktiken eller LIA-perioderna som vi kallar det.

Studiemedel består av en lånedel och en bidragsdel och för att få det gör du en ansökan hos Centrala Studiestödsnämnden – CSN. Mer information om hur du ska göra hittar du på deras webbplats.

CSN (Centrala studiestödsnämnden) – kontor Göteborg
http://www.csn.se/ovriga-utbildningar
Telefon: 0771-276 000
Fax: 031-60 76 80
Postadress: CSN, 403 39 Göteborg

Reception

Tel: 031 – 367 31 00