Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

FAQ

Vad krävs för att söka en Yh-utbildning?

För att ansöka till en yh-utbildning måste du ha vissa förkunskaper. Behörigheten delas in i grundläggande behörighet som krävs för alla utbildningar och särskilda förkunskaper. De särskilda förkunskaperna varierar beroende på vilken utbildning du söker till, se detaljerad information under respektive utbildning på hemsidan.

För att antas behöver du grundläggande behörighet vilket innebär att du:

  1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
  2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven under punkt 1,
  3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller,
  4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

När och hur ansöker jag?

Den 1 februari 2019 öppnar vår webbansökan för höstens utbildningsstarter.

Så här ansöker du:

Du behöver, om du inte redan har, skapa ett studerandekonto för att kunna göra en ansökan till våra utbildningar.

  1. Registrera ett studerandekonto i ansökningswebben.
  2. Ladda upp dina gymnasiebetyg/tjänstgöringsintyg eller andra efterfrågade dokument.
  3. Välj i utbildningskatalogen vilken eller vilka utbildningar du vill söka.
  4. Skicka din ansökan.

När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via e-post. 

Kan jag logga ut och fortsätta med min ansökan senare?

Ja, du kan logga ut och fortsätta med din ansökan vid ett senare tillfälle.

Jag har glömt lösenordet till mitt studerandekonto, vad gör jag?

Du skickar ett meddelande via vårt kontaktformulär på första sidan till vår webbansökan: https://yhgoteborg.alvis.gotit.se/student/

Vi skickar ett nytt lösenord så snart vi kan.

Hur söker jag utbildning om jag inte har svenskt personnummer eller om jag har skyddad identitet?

Skicka ett meddelande via vårt kontaktformulär på första sidan till vår webbansökan: https://yhgoteborg.alvis.gotit.se/student/

Vi kommer därefter att skicka en ansökningsblankett till dig.

När är sista ansökningsdag och kompletteringsdag?

Sista ansökningsdag och kompletteringsdag är den 16 april (15 maj för vissa utbildningar inom vård och omsorg). Ansökan ska vid angivet datum vara komplett. När sista ansökningsdagen passerat så stänger alla ansökningar. Vid behov kan de sedan öppnas på nytt. Om någon väljer att komplettera sin ansökan efter sista ansökningsdatum kommer den att registreras som sen ansökan.

Jag har pågående studier på komvux/gymnasium/folkhögskola och blir färdig i slutet av terminen. Hinner jag komplettera min ansökan med mina betyg?

Om du fortfarande har pågående studier på t.ex. gymnasiet eller inom vuxenutbildningenär sista kompletteringsdagen för betyg den 11 juni. Vi behöver dock få besked om vilka kurser du läser in. Komplettera din ansökan med ett bifogat intyg från skolan som visar vilka kurser du läser.

Vad ska jag tänka på när jag ansöker?

Det är av största vikt att din ansökan är komplett med de handlingar som efterfrågas. Betyg från avslutad gymnasieutbildning ska antingen vara scannad version av originalet eller fotad version av originalet. I vissa fall krävs också arbetslivserfarenhet, då ska du skicka in ett tjänstgöringsintyg. Till vissa utbildningar ska du bifoga ett arbetsprov. Vad som gäller som särskilda förkunskapskrav, utöver den grundläggande behörigheten, hittar du under respektive utbildning.

Hur gör jag för att lägga in mina bilagor?

Högst upp i ditt studerandekonto har du ”Mina bilagor” här laddar du upp dina dokument och sparar som bilagor. Namnge dina dokument noga för att påvisa vad dokumentet innehåller för att underlätta granskningen.

Det ligger gamla bilagor i min ansökan som inte är aktuella, hur tar jag bort dessa?

Vi kan inte ta bort gamla bilagor då de tillhör en tidigare ansökan. Om det är något nytt du vill ha med så laddar du upp nya dokument och sparar som bilagor.

Kan jag komplettera med bilagor senare?

Ja, du kan komplettera med bilagor efter det att du har skickat in din ansökan. Din ansökan skall dock vara komplett vid sista ansökningsdatum den 16 april (15 maj för vissa utbildningar inom vård och omsorg). För pågående studier är sista kompletteringsdag 10 juni.

Vad händer om min komplettering kommer in för sent?

Vi tittar på den i mån av tid och plats på utbildningarna. Vid behov kan vissa utbildningar öppnas upp på nytt och den behandlas då som en sen ansökan.

Ska jag söka fast jag inte vet om mina meriter är tillräckliga?

För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet och/ellersärskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Skolan kan göra undantag om man bedömer att en sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Det är viktigt att du bifogar dokument som i så fall styrker dina kunskaper och erfarenheter inom området.

Jag har utländska gymnasiebetyg, vad är det som gäller?

Om du har utländska gymnasiebetyg, som i det landet där det är utfärdat ger behörighet till högre studier, ger detta också grundläggande behörighet förutsatt att du kompletterat med betyg i svenska och eventuellt engelska.

Innan du söker en utbildning behöver du få dina utländska betyg från gymnasium/högskola översatta till svenska eller engelska. Detta för att vi ska ha möjlighet att behandla din ansökan korrekt.

Du ansvarar själv för att få dina betyg översatta av en auktoriserad översättare. Du kan hitta en förteckning över auktoriserade översättare på Kammarkollegiet. Om du vill ha dina utländska betyg värderade innan du ansöker kan du vända dig till UHR.

Jag har ett samlat betygsdokument, räcker det?

Enbart ett samlat betygsdokument ger inte grundläggande behörighet. Det kan används som ett komplement till övriga betyg och intyg.

Hämtar ni mitt gymnasiebetyg från antagning.se?

Nej, vi har inte tillgång till det. Du måste därför skicka med ditt gymnasiebetyg i din ansökan. 

Jag har studerat på högskola/universitet. Ska jag skicka med dessa betyg?

Om du uppfyller behörighetskraven behöver du inte skicka med betyg från högskola/universitet. Däremot kan du skicka med betyget om du sakna en viss kurs i ditt gymnasiebetyg och har studerat motsvarande ämne på högskola/universitet.

Jag har gått folkhögskola, vad gäller?

Du som studerat allmän kurs eller en allmän kurs med särskild inriktning på folkhögskola kan få grundläggande behörighet till vidare studier. Bifoga då det intyg som folkhögskolan utfärdat där det framgår att du har grundläggande behörighet.

Jag har en International Baccalaureate (IB), vad gäller för mig?

Diplom från en IB-examen med minst 24p motsvarar grundläggande behörighet. Kurser från en IB-examen kan användas för att styrka särskilda förkunskaper.

Jag har gjort högskoleprovet, gäller det för yrkeshögskoleutbildningar också?

Nej, det är inget som yrkeshögskoleutbildningar använder sig av.

Måste jag skicka personligt brev och CV?

Under respektive utbildning beskrivs vilka dokument som du behöver bifoga ansökan. Kontrollera noga att du skickat in de dokument som krävs.

Hur ska intyg om arbetslivserfarenhet se ut?

Det ska vara tjänstgöringsintyg där start- och slutdatum samt tjänstens omfattning framgår dvs. om det är hel- eller deltid. Inriktningen eller befattningen på din tjänst bör vara specificerad. Du kan skicka med intyg från flera olika anställningar så räknar vi ihop den totala erfarenheten. Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare och om det är en pågående anställning ska detta framgå.

Måste jag ladda upp en ny uppsättning av mina betyg/intyg till varje sökt utbildning?

Nej, det räcker med att ladda upp en uppsättning då vi använder ett och samma system.

Är min ansökan komplett?

Om du osäker på din ansökan är du välkommen att vända dig till ansvarig kontaktperson för den utbildning du sökt. Du hittar kontaktinformationen på vår hemsida under respektive utbildning.

Är det möjligt att söka till flera utbildningar samtidigt?

Det finns ingen begränsning på hur många utbildningar du kan söka. Men vi rekommenderar dig att enbart söka de utbildningar som du är intresserad av.

Jag har skickat in min ansökan men vill nu söka en till utbildning. Hur gör jag?

När du har skickat in din ansökan kan du inte söka fler utbildningar själv. Tala om för oss vilken utbildning du vill lägga till i din ansökan så hjälper vi dig med det. Du skickar ett meddelande via vårt kontaktformulär på första sidan till vår webbansökan: https://yhgoteborg.alvis.gotit.se/student/

Tar ni emot ansökan via post?

Nej, det är endast möjligt att söka elektroniskt via vår webbansökan.

Hur många platser tar ni in per utbildning?

Antalet platser varierar mellan de olika utbildningarna. På vår hemsida framgår hur många platser varje utbildning har.


ANTAGNING OCH URVAL

Vad krävs för att bli antagen till en yh-utbildning?

För att var behörig till en utbildning inom yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Men reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven. På många utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper som varierar från utbildning till utbildning. Det kan till exempel handla om att du ska ha läst vissa kurser på gymnasiet eller ha viss arbetslivserfarenhet. Se mer information under respektive utbildning.

Är jag garanterad en plats på utbildningen om jag skickat in en komplett ansökan?

Nej, om antalet sökande överstiger antalet platser på utbildningen görs ett urval bland de sökande som bedömts behöriga att läsa utbildningen. 

Vad händer om de är fler behöriga än antal platser?

Om det är fler behöriga sökande än antalet platser så kommer ett urval att göras. Hur urvalet går till och vilka urvalskriterier som gäller kan skilja sig åt mellan olika utbildningar. Alla poäng från urvalet summeras och de sökande som har högst totalpoäng blir antagna till utbildningen. Resterande behöriga sökande blir placerade på reservplats.

Hur fungerar urvalstesterna?

Till många av utbildningarna har vi urvalstester. Det kan vara muntliga och/eller skriftliga tester. De skriftliga testerna sker vid dator och du får inloggningsuppgifter på plats. Glöm inte att ta med ditt kör- eller ID-kort för att identifiera dig. Vilka tester som genomförs varierar mellan de olika utbildningarna. Om urvalstester används på den utbildning du sökt kommer du som är behörig att få mer information om testtillfället.

Varför är det viktigt att gå på tester?

Om det är fler behöriga sökande än platser till utbildningen behöver ett urval göras. Alla behöriga sökande kallas till urvalstest. Poängen du får på testerna ligger till grund för urvalet och hur du rangordnas för att bli antagen till utbildningen.

Kan jag göra antagningstesterna flera gånger?

Nej, det är endast möjligt att genomföra antagningstester och/eller intervju en gång. Blir du inte antagen är du välkommen att återkomma vid nästa ansökningsomgång.  

Måste jag vara på plats för att göra testerna?

Ja, urvalstesterna genomförs hos oss på Yrgo.

Vem blir antagen?

Om det är fler behöriga sökande än platser görs ett urval. Utbildningarna har olika urvalskriterier. Alla behöriga sökande ingår i urvalet och rangordnas sedan utifrån deras sammanlagda poäng. De personer med högst antal poäng antas till utbildningen. Övriga sökande blir reserver och rangordnas utifrån antal poäng.

När och hur får jag reda på om jag är antagen eller inte?

Från den 21 juni kan du logga in på ditt studerandekonto och se läget på din ansökan. Är du placerad som reserv kan du, om du senare blir antagen, få en kallelse till start upp till ett par veckor in på terminen. Vi skickar även ut ett antagningsbesked via e-post om du har blivit antagen, reservplacerad eller är obehörig.

Vad betyder tillstånd och läge på studerandekontot?

På ditt studerandekonto kan du följa statusen på din ansökan genom hela antagningsprocessen. Om du vill veta vad de olika uppdateringarna av tillstånd och läge betyder, klicka på https://yrgo.se/ansokan/studerandekonto/

Måste jag tacka ja eller nej till min plats?

Om du blir antagen till utbildning behöver du tacka ja eller nej till din plats. Vi har många sökande så meddela besked så snart som möjligt. Det är viktigt att lämna besked även om du inte vill ha platsen då vi har reserver som vi vill erbjuda platsen.

Jag är reservplacerad, vad händer nu?

Om du inte får ett antagningsbesked kan du fortfarande ha möjlighet att bli antagen. En reservlista upprättas bland de behöriga sökande som inte beviljats plats. Om någon/några tackar nej till utbildningen så blir dessa platser tillgängliga. Du kan således se och följa din placering på reservlistan via ditt studerandekonto. Reserver antas löpande fram till cirka två veckor efter utbildningens start.

Läs mer om urval, antagning och behörighet för Yrkeshögskoleutbildning här.

Senast uppdaterad 2018-10-19

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp med din webbansökan kontakta:

Anette Dahlstedt
anette.dahlstedt@educ.goteborg.se

Lisa Algestam
lisa.algestam@educ.goteborg.se

Vill du få hjälp med t ex inscanning av betyg och andra dokument så brukar de flesta bibliotek tillhandahålla möjligheten att scanna dokument. Har du frågor om en viss utbildning kan du vända dig till de kontaktpersoner som finns angivna för respektive utbildning.