Restaurang & Bageri

För att möta framtida utmaningar och behov har privata och offentliga aktörer tillsammans utvecklat projektet Kompetens i Måltidsverksamhet, KOMiMÅL, för att erbjuda bland annat restauranger, hotell, äldreboenden, sjukhuskök och skolmatsalar kompetensutvecklingsinsatser för att stärka deras anställda. Ett av projektets syften är att arbeta för att öka intresset hos anställda att stanna längre i branschen, att främja nya karriärvägar mellan offentlig och privat sektor samtidigt som man stärker kompetens hos de som är verksamma inom branschen idag.

Projektet arrangerar med stöd från den Europeiska Socialfonden ett antal olika kompetensutvecklingsinsatser:

  • Utbildning för köksmästare
  • Handledning och mentorskap
  • Kortare kurser för att möta nya behov från brukare och kunder kring vegansk och vegatarisk mat, specialkost, bageri- och konditorikemi m.m.

Som en röd tråd genom projektet löper arbetet med att skapa en attraktiv och inkluderande bransch som är öppen för alla och där kunskapen om jämställdhet och icke-diskriminering bidrar till att fler söker sig till och stannar inom sektorn.

När projektet är avslutat till sommaren 2019 kommer mer än 450 personer fått utbildning genom projektet.

Yrgo
Box 8855
402 72 Göteborg

Reception: 031 – 367 31 00

MER INFORMATION

Hyam Yanni
Tel. 031-367 31 92
hyam.yanni@educ.goteborg.se

Sofie Norberg
Tel. 031-367 31 80
sofie.norberg@educ.goteborg.se