GameEdu

GameEdu är ett tvåårigt projekt inom ämnet spelutveckling. Projektet drivs inom EU-programmet Erasmus. Yrgo deltar tillsammans med skolor från Danmark, Island och Nederländerna.

Projektet startade 2018 och deltagande skolor ska under två år tillsammans ta fram gemensamma mål och metoder för spelutbildningar och även arbeta med målsättningen att öka jämlikheten inom spelbranschen.  

Erasmus är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. Programmet syftar till att vända den socioekonomiska krisen i EU-länderna, stärka tillväxten och sysselsättningen och främja social jämställdhet och integrering.

Läs mer om Erasmus på www.utbyten.se/program/erasmus.

Har du frågor?

Susan Johansson
Rektor media, kommunikation och besöksnäring
031-367 31 09
susan.johansson@educ.goteborg.se