Medicinsk fotterapi

Medicinsk fotterapi är en behandling som utförs efter att en medicinsk diagnos är ställd. Indikation för behandlingen är bland annat diabetes, neurologiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar, olika hudsjukdomar som psoriasis, cirkulationssjukdomar och vissa nervskador. Medicinsk fotvård kan förebygga eller fördröja alvarliga komplikationer på fötterna.

Vi erbjuder:

  • Kortare eller längre kurser
  • Föreläsningar

Tillsammans inventerar vi vad som på bästa sätt matchar önskemål och framtidsplaner, i relation till gruppens förkunskaper. Vi erbjuder både endagskurser och längre kurser, med praktisk yrkesinriktad karaktär eller mer teorinriktad. Vi kan genomföra kurser/föreläsningar på antingen dag- eller kvällstid.

Varmt välkommen att kontakta oss för att diskutera tänkbart upplägg.

Lena Asphede
Telefon: 072-554 04 03
E-post: lena.asphede@educ.goteborg.se

Anne-Louise Segell
Telefon:
031-367 32 44
E-post: anne-louise.segell@educ.goteborg.se