Delta i ledningsgrupp

Våra utbildningar har sin utgångspunkt i arbetslivets faktiska kompetensbehov och arbetslivet har en central roll både före, under och efter utbildningarna. I våra utbildningar är ledningsgrupperna en enormt viktig resurs och en mycket starkt bidragande framgångsfaktor. Genom arbetslivets medverkan, stora inflytande och delaktighet i utbildningarnas ledningsgrupper är arbetslivet helt enkelt med och driver utbildningarna.

För dig som vill bidra till att säkerställa framtidens kompetensförsörjning och säkerställa att den utbildning vi erbjuder ger exakt rätt arbetskraft till just din bransch, då är arbetet i en av våra ledningsgrupper säkerligen givande. Dessutom får du tillgång till ytterligare ett intressant kontaktnät.

Mer om ledningsgruppens arbete

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till. Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen, där arbetslivets representanter tillsammans med utbildningsanordnaren har ett övergripande ansvar för att utbild­ningen leder till rätt kompetens.

Varmt välkommen att kontakta någon av Yrgos rektorer för att anmäla intresse. Klicka här för att komma till kontaktsidan.

Yrgo
Box 8855
402 72 Göteborg

Reception: 031 – 367 31 00