Föreläs på Yrgo

För dig som är yrkesverksam, mycket skicklig inom ditt område och som känner att du vill bidra med din kunskap så söker vi alltid nya gästföreläsare och konsulter.

För oss är det centralt att det är arbetslivets behov som står i fokus vid utformningen av en utbildning och idag bedriver vi ett 40-tal olika utbildningar inom en rad yrkesområden, inom många spännande branscher.

Vi erbjuder de studerande varierande arbetsformer, allt i syfte att påvisa olika modeller för informationsinhämtning och kunskapsbildning. Vi är övertygade om att tillämpandet av olika arbetssätt och metoder stärker de studerandes förmåga i sin kommande profession.

Våra branschkontakter kan erbjudas att ta hela kurser, komma in som gästföreläsare, delta i workshops, handleda en eller flera studerande, ingå i inspirationsdagar och/eller i gränsöverskridande projekt osv.

Upplägget varierar beroende på utbildning och vi är alltid intresserade av att föra en dialog med dig för att se på vilket sätt du skulle kunna bidra.

Varmt välkommen att kontakta någon av Yrgos rektorer för att diskutera tänkbart upplägg och anmäla intresse. Klicka här för att komma till kontaktsidan.

Yrgo
Box 8855
402 72 Göteborg

Reception: 031 – 367 31 00