Handledarutbildning för medicinska sekreterare

För att vara väl förberedd inför att ta emot en studerande som gör sin LIA erbjuder vi på Yrgo en handledarutbildning som ger många verktyg att använda i uppdraget som handledare.

Under fyra heldagar uppdelat på fem tillfällen presenteras en rad metoder för att utveckla lärandet hos den studerande. Kursen inleds med att vi går igenom handledningsuppdraget för att sedan gå vidare med att granska styrdokument som berör LIA, till exempel kursplaner och dokument som berör hur handledaren ska tänka kring det omdöme handledaren ger den studerande.

Den etiska aspekten tas upp under handledarutbildningen där vi reflekterar kring samtalsmetodik i olika situationer, inte minst för svåra situationer som ibland kan uppstå. En annan central del i innehåller är metoder kring den pedagogiska aspekten vid handledande och samtal. Kursen ger också utrymme för att själv få lägga upp en planering för en LIA-studerande, anpassat till den egna verksamheten. Under kursens gång får deltagarna ett par uppgifter vilka ska genomföras för att få ett intyg på att handledarutbildning av avklarad.

MER INFORMATION

Madeleine Åberg
Tel: 031-367 31 89
madeleine.aberg@educ.goteborg.se

Sofie Norberg
Tel: 031-367 31 80
sofie.norberg@educ.goteborg.se