Ansökan

Som sökande har du:

  • registrerat dig vid Arbetsförmedlingen
  • akademiska studier inom teknik eller naturvetenskap
  • en god språkprognos

Hur söker du?

Du kontaktar din lokala arbetsförmedling som gör en bedömning om du kan söka. Innan anvisning kan ske, kontaktar din arbetsförmedlare Korta vägen. Korta vägen kallar dig sedan till en intervju som genomförs på svenska.

Till intervjun ska du ta med dig översatta betyg, utlåtande från UHR, intyg, CV och personligt brev. Efter intervjun lämnar Korta vägen en rekommendation som underlag till din arbetsförmedlare. Arbetsförmedlaren tar sedan beslut om anvisning.

Korta vägen riktar sig i första hand till dig som är nyanländ. I andra hand riktar utbildningen sig till dig med längre tid i Sverige.

Utb ID på Arbetsförmedlingen: 106952