Innehåll

  • Kartläggning och bedömning av faktisk kompetens
  • Individuell yrkesvägledning
  • Arbetsliv och samhällsorientering
  • Yrkesspråk
  • Kortare utbildningsinsatser
  • Arbetsplatsförlagd utbildning

Omfattning
Utbildningen är på heltid i 26 veckor
Närvaro är obligatorisk