Dykledare

Yrgo genomför utbildning för blivande dykarledare vår och höst.

Möjlighet för praktik, TU finns i anslutning till detta utbildningstillfälle.

Dykledarutbildningen omfattar två veckor, en vecka med föreläsningar och teoretiska övningar samt en vecka med praktiska övningar/TU. Dykledarutbildningen genomförs enligt Försvarsmaktens krav, kursplan 02 760:71527 för dykledarutbildning.
Utbildningen kvalitetssäkras gentemot Försvarsmakten.

I priset ingår
Föreläsningar
Litteratur
Kost och logi; ingår ej, men yrkesdykarskolan är behjälplig med bokning av kost och logi
Krav för deltagande:
Certifikat S-30/Certifikat A
Godkänd HLR-utbildning

I teoridelen behandlas:
Juridiskt ansvar
Riskanalys
Larmkedjor
Dykplanering
Dykning på brottsplats
Säkerhetsföreskrifter
Behandling av dykeriolycksfall
Söksystem
Tryckkammarutbildning
Hypotermi
Krishantering

I praktikdelen behandlas
Dykplanering
Riskanalys
Praktisk dykledning
Dyktaktik
Scenariospel, olycksfall
Efter genomgången GU-utbildning, erhåller deltagarna utbildningsbevis utfärdat av Yrgo. Efter genomförd eller dokumenterad TU, leder utbildningen till Försvarsmaktens dykledarcertifikat.

Anmälan till:
Dan Hedberg
Mail: dan.hedberg@educ.goteborg.se
Tel. 0703-21 28 16

Om du måste avboka:
Om du avbokar kursen 7-14 dagar innan kursstart debiteras halva kurskostnaden.
Vid avbokning senare än sju dagar innan kursstarten debiteras hela kurskostnaden.