Räddningsdykare

Utbildningen omfattar åtta veckor.

Läkarundersökning genomförs i Karlskrona, tider erhålls från oss på Yrgo.
Till dess skall tandläkar- och lungröntgenundersökning ha genomförts.

Utbildningen genomförs enligt Försvarsmaktens krav och kursplaner som leder till Nationellt A-40 certifikat, IDSA Level 1 samt utbildningsbevis från Yrgo.

I utbildningen ingår
Föreläsningar
Litteratur
Dykövningar
Provtryckning 50 meter
Dykutrustning
Kost och logi; ingår ej, men vi är behjälpliga när det gäller bokning av kost och logi

Efter genomgången godkänd utbildning, erhåller deltagarna nationellt certifikat A, samt IDSA Level 1 certifikat.

Anmälan till:
Dan Hedberg
Mail: dan.hedberg@educ.goteborg.se
Tel. 0703-21 28 16

Om du måste avboka:
Om du avbokar kursen 7-14 dagar innan kursstart debiteras halva kurskostnaden.
Vid avbokning senare än sju dagar innan kursstarten debiteras hela kurskostnaden.