Våt klocka

Vi genomför utbildning i dykning med våt klocka.

Utbildningen genomförs i enlighet med IDSA´s krav och utbildningsplan. Dykning med varmvattensdräkt och våt klocka.

Utbildningen omfattar en vecka i tid. 8 elever bereds plats vid varje utbildningsvecka.

För bokning och offert;  Kontakta Dan Hedberg, enligt nedan.

I utbildningen ingår: kurslitteratur, dykövningar, dykutrustning, certifikatsavgift och skyddsklädsel.

Kost och logi; ingår ej, men vi kan vara behjälpliga med bokning av kost och logi.

Förkunskapskrav; för deltagande krävs nationellt certifikat B-50 eller IDSA Level (-), vidare HLR-utbildning (ej äldre än 3 år), läkarundersökning enligt AFS 2015:6/MKA, samt uppvisande av dykarbok.

Försäkringar; det är upp till deltagande elev eller företag, att tillse att erforderliga olycksfallsförsäkringar finns.

Bokningsregler; Om du avbokar kursen 7-14 dagar innan kursstart debiteras halva kurskostnaden. Vid avbokning senare än sju dagar innan kursstarten debiteras hela kurskostnaden.

Anmälan sker via mail eller telefon till:
Dan Hedberg
dan.hedberg@educ.goteborg.se
Tel: 0703-21 28 16