Vetenskapsdykning/s 30 - Svenskt dykcertifikat för vetenskapsdykare.

Svenskt dykcertifikat för vetenskapsdykare

Yrgo tillsammans med Göteborgs Universitet, erbjuder full utbildning och valideringsmöjlighet under vår och höst.

För pris för full S-30 utbildning kontakta Dan Hedberg enligt kontaktuppgifter nedan.

För pris för certifikatsvalidering kontakta Dan Hedberg enligt kontaktuppgifter nedan.

S-30  består av två delkurser:

Försvarsmaktens GU Dyk och TU 0.

Utbildningen omfattar fem veckor och leder till nationellt certifikat S 30. Yrgo utfärdar IDSA level 1. Dykning med SCUBA till 30 meter.

Målgrupper för utbildning
Utbildningen vänder sig framför allt till Forskningsdykarna, biologer, arkeologer, dykare som är knutna till universitet, högskolor, forskningsstationer samt museer. Även Sportdykarinstruktörer är en tänkbar målgrupp.

Denna utbildning och certifieringsnivå är gemensam för alla yrkesdykare. För att erhålla de europeiska forskningsdykarcertifikaten European Scientific Diver (ESD) och Advanced European Scientific Diver (AESD) fordras ytterligare utbildning inom forskningsdykningen. Kraven påde olika certifikaten framgår av http://scientific-diving.eu/.

Anmälan till:

Dan Hedberg
Mail: dan.hedberg@educ.goteborg.se
Tel: 0703-21 28 16