Uppdrags- och företagsutbildning

Kompetensutveckling för yrkeslivet

Yrgo erbjuder företag och organisationer både längre utbildningar och kortare kurser, allt anpassat efter önskemål från våra uppdragsgivare och marknadens behov. Utöver öppna kurser erbjuder vi både praktiskt yrkesinriktade utbildningar och skräddarsydda kurser som är special-
designade efter kundens behov av fortbildning och kompetensutveckling.

Några av våra kunder inom företags- och uppdragsutbildning är Sahlgrenska Universitetssjukhuset,  ICA reklam, Arbetsförmedlingen, Förvaltningen för Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Västra Götalandsregionen och Stadsförvaltningarna i Göteborg.

Är er verksamhet i behov av utveckling och inspiration?

Varmt välkommen att kontakta någon av Yrgos rektorer för att diskutera tänkbart upplägg.


Svante Boström
Rektor Byggteknik/Samhällsbyggnad/Teknik
031-367 31 10
svante.bostrom@educ.goteborg.se

Ann-Louise Segell
Rektor Vård och omsorg
031-367 32 44
anne-louise.segell@educ.goteborg.se

Susan Johansson
Rektor Besöksnäring/Media
031-367 31 09
susan.johansson@educ.goteborg.se

Robert Hagsten
Rektor Bageri/Restaurang/Ekonomi/
Administration/Transport
031-367 31 91
robert.hagsten@educ.goteborg.se

Yrgo
Box 8855
402 72 Göteborg

Reception: 031 – 367 31 00