NYHET! Korta utbildningar inom yrkeshögskolan

NYHET! Korta utbildningar inom yrkeshögskolan

I höst startar Yrgo 13 nya, korta utbildningar inom yrkeshögskolan som riktar sig till yrkesverksamma, karriärväxlare och omställare med behov av fördjupning eller breddning. Alla utbildningarna är kostnadsfria och går på distans.

De nya, korta utbildningarna är ett resultat av den satsning som regeringen nu gör på yrkeshögskolan. Läs mer om satsningen på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats.

Svarar mot arbetslivets behov

De korta utbildningarna svarar mot arbetslivets behov av fördjupad, breddad och förnyad kompetens. De är flexibla när det kommer till studieform och studietakt och är olika långa, allt ifrån några veckor upp till 20 veckors studier.

Start är i oktober 2020 och ansökan öppnar i september.

Våra nya korta utbildningar

AI för effektiv digital marknadsföring, 30 YH-poäng
Konverteringsoptimering för ökad lönsamhet, 30 YH-poäng
Digital Sales Solutions, 50 YH-poäng
Digitala evenemang, 20 YH-poäng
Vårdhygien för vård- och omsorgspersonal, 30 YH-poäng
Välfärdsteknik – kognitiva funktionshinder, 30 YH-poäng
CATIA V5 Analys, 15 YH-poäng
CATIA V5 solid fördjupning, 15 YH-poäng
CATIA V5 ytmodellering, 15 YH-poäng
Geometrisäkring, 35 YH-poäng
BIM för arbetsledare, 50 YH-poäng
Logistik och E-handelslösningar, 40 YH-poäng
Transporträtt och digitala dokument för speditörer och logistiker, 30 YH-poäng

Fler platser på befintliga YH-utbildningar

Regeringen meddelade i våras att de satsar stort på yrkeshögskolan. Under våren har utbildningsaktörer i hela Sverige kunnat ansöka till Myndigheten för yrkeshögskolan om att få starta nya, korta utbildningar och om att utöka befintliga YH-utbildningar med fler platser. Förutom de 13 korta utbildningarna har Yrgo även fått nya platser beviljade på flera av våra befintliga utbildningar.