Försäkringsfrågor

Din säkerhet är viktig!

Personskadeförsäkring för studerande vid KY- eller Yh-utbildning
När du är studerar hos oss är du försäkrad under skoltid och under resor direkt mellan bostaden och den plats där utbildningen ges.
Försäkringen täcker personskador genom olycksfall och vissa fall av sjukdom genom smitta. Då kan ersättning lämnas för läkarvård, mediciner, sjukgymnastik, sjukresor och andra utgifter. Du kan också få ersättning för sveda och värk. Om din skada blir bestående, alltså klassas som någon grad
av medicinsk invaliditet, ersätter försäkringen inkomstförlust, lyte och men samt kostnader och olägenheter i övrigt.

Mer information och exakta definitioner hittar du i försäkringsvillkoren

Ansvarsförsäkring för KY- och Yh-studerande
Myndigheten för Yrkeshögskolan har också tecknat en ansvarsförsäkring för KY- och Yh-studerande i Sverige. Det betyder att den ersätter skador som KY- och Yh-studerande kan orsaka under Lärande i arbete, LIA, när detta utbildningsmoment görs hos en privatägd arbetsgivare eller företagare.

Läs mer om ansvarsförsäkringen här

Försäkring vid Lärande i arbete, LIA, utomlands
Student UT-försäkringen är statens försäkring för svenska studenter som studerar eller praktiserar utomlands. Försäkringen innehåller personskadeskydd och reseförsäkringsskydd.

Student-UT är en samlingsförsäkring som tecknas av Myndigheten för yrkeshögskolan. Det innebär att alla studenter omfattas av försäkringen om de studerar eller praktiserar på skolor, företag eller andra inrättningar utomlands som utbildningssanordnaren har avtal med. Försäkringsskyddet gäller även när studenten reser till och från studielandet.
Personskadeskyddet motsvarar skyddet i den generella KY- och YH-studentförsäkringen i Sverige. Försäkringen gäller dygnet runt.

Läs mer om försäkringen samt hur du anmäler eventuell skada här.

Reception

Tel: 031 – 367 31 00