Kvalitetspolicy

Vi är ISO-certifierade enligt ISO9001.

Vår kvalitetspolicy är:
Vi utvecklar och genomför kvalificerade yrkesutbildningar av hög kvalitet. Detta görs med stor professionalism och djupt engagemang tillsammans med arbetsliv och studerande. Resultatet blir välutbildade studerande som direkt kan fylla efterfrågade platser i arbetslivet.

  • Nöjda kunder är vårt främsta mål med kvalitetsarbetet.
  • Verksamheten ska ständigt utvecklas och förbättras så att vi kan erbjuda våra kunder attraktiva och konkurrenskraftiga utbildningar som håller god och rätt kvalitet.
  • Medarbetarnas engagemang och kompetens är grunden för det ständiga förbättringsarbetet.

Vi åtar oss att uppfylla för verksamheten tillämpliga krav.