Vi värnar om miljön

Vi är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas.

Vår miljöpolicy:

  • Sträva efter att ständigt utveckla och förbättra vårt miljöarbete i syfte att minska vår miljöbelastning.
  • Följa rådande miljölagstiftning och föreskrifter samt andra krav som verksamheten berörs av.
  • Fortlöpande utbilda och involvera vår personal i miljöfrågor samt integrera miljöfrågor i vår undervisning.
  • Minska vår energianvändning genom energibesparande åtgärder och modern teknik.
  • Hushålla med resurser och minska vår avfallsmängd
  • Kommunicera vårt miljöarbete för att inspirera och påverka vår omgivning
  • Vi ska vara miljödiplomerade.

miljodiplom

Reception

Tel: 031 – 367 31 00