Preparandkurs i Husbyggnad 1 och Anläggning 1

Saknar du förkunskaper i Husbyggnad 1 eller Anläggning 1? Då kan du anmäla dig till den här preparandkursen. Efter avslutad kurs med godkänt resultat uppfyller du förkunskapskraven för Husbyggnad 1 och Anläggning 1.

Kursinnehåll

Preparandkursen i husbyggnad och anläggning ger grundläggande kunskaper om byggprocessen och dess olika aktörer. Du får kunskap om grundläggande bygg- och anläggningstekniska metoder och hur samordningen mellan de olika aktörerna på en byggarbetsplats fungerar. Du får även grundläggande kunskaper om betong och hur en byggarbetsplats är planerad. Vi fokuserar på de delar du behöver för att klara våra utbildningar.

Anmälan och ansökan

Anmälan till preparandkurs gör du samtidigt som du ansöker till utbildningen eller utbildningarna du vill gå. Sista anmälningsdatum till denna preparandkurs är 15 april.

Kostnadsfri

Preparandkursen är helt kostnadsfri.

Kursstart och tider

Preparandkursen består av åtta kurstillfällen på kvällstid klockan 17.30-20 under vecka 18–22. Ett mer detaljerat schema kommer i februari 2020.

Plats: Lärdomsgatan 3 på Lindholmen, Göteborg