LIA (praktik)

LIA står för ”lärande i arbete” och är yrkeshögskolans motsvarighet till praktik. De flesta utbildningar innehåller en stor del LIA. Under LIA:n får du både träning i yrkesrollen och ett kontaktnät som sedan kan leda till jobb.

I de flesta fall utgör LIA:n en fjärdedel till en tredjedel av utbildningen. Du får alltså verklighetsbaserad arbetserfarenhet redan under studietiden och är redo att börja jobba direkt efter din examen.

LIA:n är en egen kurs och har precis som andra kurser satta kursmål och betygskriterier.

Leder ofta till jobb

LIA ger dig inte bara träning i din framtida yrkesroll, där du omsätter teori till praktiska yrkeskunskaper. Den ger dig också möjlighet att knyta kontakter i branschen, som kan leda till jobb efter utbildningen. Många av våra studerande får jobb på ett företag där de har gjort sin LIA.

Du väljer själv var du vill göra din LIA

Du väljer själv var du vill göra din LIA genom att ta kontakt med ett företag du är intresserad av, men utbildningen har också ett stort kontaktnät av företag som erbjuder LIA-platser. Vi kan därför hjälpa till att matcha studerande med företag som vi tror passar bra ihop. Under längre LIA-perioder kan du dessutom välja att pröva på olika arbetsplatser.