Kurser

  • Lärande i arbete 15p
  • Organisation och ledarskap 15p
  • Praktisk operativ ledning 20p
  • Restaurangekonomi 20p
  • Livsmedelssäkerhet 10p
  • Menykunskap och dietik 20p

Har du redan dokumenterad kunskap inom någon av de olika kurserna som ingår i utbildningen så behöver du inte läsa om motsvarande kurs hos oss, s.k. tillgodoräknande. Bedömningen vid ett tillgodoräknande kan ske både teoretiskt och/eller praktiskt och beslut om tillgodoräknande fattas av utbildningens ledningsgrupp.