Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Finansiering

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd från CSN. Kostnader för studieresor och eget förbrukningsmaterial kan tillkomma.

Senast uppdaterad 2018-02-06