Besöksnäring och hotell

Vill du vara en del av den växande besöksnäringen?

Vill du arbeta med människor och utmanas av att skapa speciella upplevelser för dem?

Gillar du att arrangera konferenser? Är du den som vill leda och motivera din personal till att ge god service? Eller är det kanske du som arrangerar hela resan med aktiviteter och boende? Är du bra på att hantera stress och utmaningar men ändå agera professionellt och lugnt? Vill du uppleva nya utmaningar och träffa nya människor varje dag. Behovet av utbildad och kompetent personal är stort inom branschen.

Mötesindustrin och besöksnäringen växer och utvecklas snabbt och är idag en av Sveriges största tjänsteexportnäringar. Det här är något för dig som drivs av att vara med och utveckla hotell med det lilla extra eller skapa den mest välplanerade konferensen. Du som ser utmaningen i att möta och bemöta människors nya sätt att resa och söka upplevelser. Viktiga aspekter i din karriär är ett medvetet, riktat miljöarbete liksom professionell kunskap om prissättning och service.
Utbildningen gör dig förberedd för arbete inom hotell, upplevelseföretag, turistbyråer, kongresscenter eller liknande.

Vill du vara en del av denna spännande servicebransch i ständig förändring? Då är vi säkra på att du kommer att trivas på någon av utbildningarna inom besöksnäring, hotell, turism och mötesindustri.

Reception

Tel: 031 – 367 31 00