Receptions-, Konferens- & Housekeepingansvarig

Yrkeshögskoleutbildning, 210 YH-poäng

Vill du arbeta som operativt ansvarig inom reception, konferens eller housekeeping i framtidens växande hotellbransch?

Utbildningen ger dig de rätta praktiska och teoretiska kunskaperna för att professionellt kunna möta och bemöta gäster på resa. Utbildningen lämpar sig även för anställning inom företags- eller förvaltningsreception. Du utvecklar din ledarskapsförmåga och ditt servicetänkande samt att du får färdigheter i att hantera olika bokningssystem. Du får utbildning i affärsekonomi, Revenue Management, lönsamhet och försäljning. Efter avslutade studier är du väl förberedd för en ledande roll inom besöksnäringen, såväl bakom kulisserna som i att vara ett företags ansikte utåt.

En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd, så kallad LIA (lärande i arbete), vilket ger dig unika möjligheter att knyta värdefulla kontakter. Utbildningen har också ett nära samarbete med branschen gällande föreläsare, studiebesök och studieresor. Allt för att du som studerande ska få en verklighetsförankring i branschen.

ARBETSMARKNAD

Besöksnäringen är en av de snabbast växande branscherna i världen som idag kommit att räknas som en av basnäringarna. Den snabba tillväxten ger också en näring med hög sysselsättningspotential i hela landet. Västra Götaland är tillsammans med Stockholm de regioner där antalet gästnätter och konferenser fortsätter öka. Den växande nybyggnationen, samt utbyggnad av befintliga hotell i Västra Götaland, har gjort efterfrågan och behovet av välutbildade och professionella ledare inom reception, konferens och housekeeping fortsatt är mycket hög.

Yrgo har mer än 20 års erfarenhet av att utbilda professionella medarbetare för branschen.

Vi finns på Instagram

Gå in och kika på vårt Instagramkonto om du vill veta mer om vad vi gör i utbildningen.

Om utbildningen

Adress: Lärdomsgatan 3, Göteborg

Längd: 42 veckor heltid

Antal platser: 28

Start: September 2019

Nästa start: September 2020

Ansökan: Ansökan för starten 2019 är avslutad. Nästa ansökningsperiod startar 1 februari 2020.

Mer information

Ulrika Trägårdh, utbildningsledare
Tel: 072-856 72 79
ulrika.tragardh@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00