Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Finansiering

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd från CSN. Kostnader för studieresor och eget förbrukningsmaterial kan tillkomma.

Senast uppdaterad 2018-02-05

Mer information

Frågor om utbildningen
Åsa Björk
Tel: 0707-88 20 01
asa.bjork@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 43 veckor heltid

Start: 3 september 2018.

Antal platser: 34

Ansökan är öppen för sen ansökan. Det innebär att vi behandlar din ansökan löpande och i mån av plats.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHRKHA

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt