BIM för arbetsledare

20 veckor Deltid Startar februari 2021 Öppen för ansökan
Ansök nu

En kort YH-utbildning på distans för dig som är yrkesverksam som arbetsledare på ett bygg- eller anläggningsföretag och behöver kompetensutveckling inom digitalisering. Utbildningen är kostnadsfri och du läser den parallellt med ditt arbete.

Utbildningen ger dig kompetens för att effektivisera det dagliga arbetet på byggarbetsplatsen, säkerställa att korrekt och uppdaterad data används under pågående byggproduktion, arbeta med digital dokument- och modellhantering och använda digitala visuella representationer på olika plattformar.

Innehåll

Utbildningen omfattar totalt 50 YH-poäng och består av följande kurser:

Digitala verktyg, 5 p

Kursen ger fördjupade kunskaper och färdigheter i att hantera standardprogram för administrativa tillämpningar såsom kalkylering, databashantering och datakommunikation. Kursen ger dig dessutom färdigheter i hur du arbetar med filstrukturer i BIM-nätverk och därtill kopplade molntjänster.

Digital modellhantering, 25 p

Kursen ger kunskaper och färdigheter i att hantera vanligen förekommande program för digital modellhantering på en byggarbetsplats. Kursen kommer att ge kunskaper i hantering av ett BIM-system för att kunna skapa skisser och APD-planer. Kursen ger vidare kunskaper och färdigheter i hur du med hjälp av BIM-modeller kan utföra mängdberäkningar, kollisionskontroller, filtrera och sammanställa modellinformation samt hur du säkerställer att korrekt information används på arbetsplatsen.

Digital dokumenthantering, 20 p

Kursen ger kunskaper och färdigheter i att hantera vanligen förekommande BIM-program för digital dokumenthantering på en byggarbetsplats. Kursen behandlar vikten av digital byggsamordning, namnstandarder och strukturer i ett projekt och ska ge inblick i ett antal program som används i branschen för beslutsdokumentation, samgranskning, tidplanering och byggledning. Vidare behandlas begrepp såsom digitala projektplatser, molntjänster, spårbarhet och statushantering som innebär att rätt information vid rätt tidpunkt finns tillgänglig digitalt för alla som arbetar i projektet utifrån deras roller och behörighet.

Undervisning och studieupplägg

Utbildningen är flexibel och tillåter dig att styra över din egen tid och lärandeprocess. Den går på halvfart (50 procent) under cirka 20 veckor.

Undervisningen sker på distans och består av föreläsningar, övningar med handledning, grupparbete samt inlämningsuppgifter. Utbildningen är utformad så att du ska kunna omsätta dina nya kunskaper i praktik i direkt anslutning till föreläsningarna genom övningar som knyter an till den dagliga verksamheten ute på byggarbetsplatserna.

Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till yrkesaktiva arbetsledare som behöver fördjupa, bredda eller komplettera sina kunskaper inom digitalisering.

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla följande:

  • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.
  • Minst 6 månaders erfarenhet som arbetsledare inom bygg eller anläggning.
  • Ha en befintlig anställning som arbetsledare inom ett bygg- eller anläggningsföretag.

Så ansöker du

Du ansöker direkt på webben via vårt ansökningssystem.

Bifoga följande dokument till din ansökan:

  • Kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade
  • Anställningsbevis från din nuvarande arbetsplats
  • Eventuellt arbetsintyg från tidigare arbetsplatser som styrker att du har minst 6 månaders erfarenhet som arbetsledare