Ansökan

Ansökningsprocessen består av följande delar:

  • Ansökan
  • Behörighetsbedömning
  • Urval
  • Antagning

ANSÖKAN

När du ansöker ska du bifoga ditt gymnasiebetyg och gärna ett kortfattat CV. Om du har andra dokument som kan styrka dina förkunskaper bifogar du dessa också.

BEHÖRIGHETSBEDÖMNING

För att kunna antas till en utbildning på yrkeshögskolan måste du ha vissa förkunskaper. Det kallas för behörighet. När du skickat in din ansökan gör vi en behörighetsbedömning. Det är två delar du måste uppfylla: grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet
Den grundläggande behörigheten innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Det finns flera sätt att styrka det, du hittar mer information på yrkeshogskolan.se.

Särskild behörighet
Den särskilda behörigheten är utbildningsspecifik. För anläggningsdykare ska du ha minst betyget E i följande kurser, eller motsvarande kunskaper:

Svenska 1 och 2 (Svenska A och B), Engelska 5 (Engelska A), Matematik 1 (Matematik A).

Särskilda förkunskaper:

  • Läkarundersökning enligt AFS 2005:06/MKA
  • Fysiska krav, enligt AFS 2005:06

Den fysiska arbetsförmågan mätt med cykelergometer bör vara minst 200 W i sex minuter upp till 40 års ålder och vid högre ålder minst 150 W i sex minuter.

Eller:

  • Åstrands Cykelergometertest
  • 1MWT-test

URVAL

I de fall vi har fler sökande än platser till utbildningen gör vi ett urval bland de behöriga sökande. Urvalet grundar sig på poäng från ditt gymnasiebetyg och din intervju. Din totala poängsumma ger din rangordningsplats.

ANTAGNING

Om du är antagen eller reserv får du besked senast vecka 25.

MER INFORMATION

Dan Hedberg
Tel:
0703-212816
dan.hedberg@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Antal platser: 27

Start: September 2019

Ansökan: Utbildningen har öppet för sen ansökan. Det innebär att vi behandlar din ansökan löpande och i mån av plats.

Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

Anmälningskod: YHAD

Ansök