Ansökan

Ansökningsprocessen består av följande delar:

  • Ansökan
  • Behörighetsbedömning
  • Urval
  • Antagning

ANSÖKAN

När du ansöker ska du bifoga ditt gymnasiebetyg. Om du har andra dokument som kan styrka dina förkunskaper bifogar du dessa också. Observera att du inte behöver ha någon tidigare erfarenhet inom varken dykning eller byggarbete – det ingår i din utbildning. 

BEHÖRIGHETSBEDÖMNING

För att kunna antas till en utbildning på yrkeshögskolan måste du ha vissa förkunskaper. Det kallas för behörighet. När du skickat in din ansökan gör vi en behörighetsbedömning. Det är två delar du måste uppfylla: grundläggande behörighet och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet
Den grundläggande behörigheten innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Det finns flera sätt att styrka det, du hittar mer information på yrkeshogskolan.se.

Särskild behörighet
Den särskilda behörigheten är utbildningsspecifik. För anläggningsdykare ska du ha minst betyget E i följande kurser, eller motsvarande kunskaper:

Svenska 1 och 2 (Svenska A och B), Engelska 5 (Engelska A), Matematik 1 (Matematik A).

Särskilda förkunskaper:

  • Läkarundersökning och fysiska krav, enligt AFS 2019:3

Den fysiska arbetsförmågan mätt med cykelergometer bör vara minst 200 W i sex minuter upp till 40 års ålder och vid högre ålder minst 150 W i sex minuter.

Eller:

  • Åstrands Cykelergometertest
  • 1MWT-test

URVAL

I de fall vi har fler sökande än platser till utbildningen gör vi ett urval bland de behöriga sökande. Urvalet grundar sig på poäng från ditt gymnasiebetyg och din intervju. Din totala poängsumma ger din rangordningsplats.

ANTAGNING

Om du är antagen eller reserv får du besked senast vecka 25.

MER INFORMATION

Dan Hedberg
Tel:
0703-212816
dan.hedberg@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Adress: Färjevägen 63, Svanesund

Längd: 80 veckor heltid

Antal platser: 27

Start: September 2019

Nästa start: September 2020

Ansökan: Ansökan för starten 2019 är avslutad. Nästa ansökningsperiod startar 1 februari 2020.