Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Samarbetspartners

Utbildningen utvecklas och genomförs i samarbete med företag i branschen. I ledningsgruppen för utbildningen ingår representanter för:

Sveriges Byggindustrier(DIB), MarCon Teknik AB, SSE-AB, Frog Marine Service AB, Dyk & Båt i Göteborg AB, Göteborgs Dykeriteknik AB och A. Rapps Dyktjänst AB.

Dykeriutbildningen kvalitetssäkras av Försvarsmakten.

Senast uppdaterad 2017-02-08

MER INFORMATION

Dan Hedberg
Tel:
0703-212816
dan.hedberg@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Start: Preliminärt september 2019

Antal platser: 27

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.