Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Samarbetspartners

Utbildningen utvecklas och genomförs i samarbete med företag i branschen. I ledningsgruppen för utbildningen ingår representanter för:

  • Sveriges Byggindustrier (DIB)
  • MarCon Teknik AB
  • SSE-AB
  • Frog Marine Service AB
  • Dyk & Båt i Göteborg AB
  • Göteborgs Dykeriteknik AB
  • DAWAB

Dykeriutbildningen kvalitetssäkras av Försvarsmakten.

Senast uppdaterad 2018-11-16

MER INFORMATION

Dan Hedberg
Tel:
0703-212816
dan.hedberg@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Start: Preliminärt september 2019

Antal platser: 27

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.