Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Arkitekturvisualisering

Yrkeshögskoleutbildning, 400 Yh-poäng

Vad är arkitekturvisualisering? Vi använder ständigt visuellt underlag för att hämta in information och fatta beslut. Med hjälp av visualisering kan vi skapa en uppfattning av hur arkitektoniska delar förhåller sig till varandra. Visualisering är en stor del av beslutsprocessen och används till exempel vid skiss, planering, design och marknadsföring. – Du kan vara med att skapa materialet som påverkar vår omgivning!

Under utbildningen lär du dig att arbeta i marknadsledande visualiseringsprogram och efterbearbeta i bildbehandlingsprogram. Du kommer även att få lära dig hantera CAD-system, hantera BIM-data och 3d-modeller för interaktiv visualisering. Du ges en fantastisk möjlighet att utveckla din förmåga i kreativ bildkommunikation, skapa fotorealistiska bilder, animationer samt mer interaktiva miljöer. I utbildningens skolförlagda delar blandas teoretiska genomgångar med praktiska övningar och projektarbeten. Under LIA-perioden, som är en tredjedel av utbildningen, får du möjlighet att arbeta på ett företag inom branschen och delta i ordinarie arbetsuppgifter samt skapa värdefulla kontaktnät inför framtiden.

Vill du arbeta med 3D-visualisering inom andra områden, se vår utbildning Computer Graphics Design.

Arbetsmarknad

Just nu byggs det som aldrig förr! Arbetsmarknaden inom byggbranschen är mycket god vilket även visar sig i behovet av visualiseringar inom samhällsplanering, infrastruktur, nyproduktion, ombyggnad av bostäder och företagslokaler. Efter avslutad utbildning kommer du att kunna arbeta som bland annat 3d-grafiker, 3d-modellör eller 3d-visualiserare.

Instagram

Du kan även se vad våra studenter gör på utbildningens Instagram.

Senast uppdaterad 2018-09-19

Mer information

Markus Waser
Tel:  031-367 31 45
markus.waser@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: September 2019

Antal platser: 30

Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 1 februari 2019.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHAV

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.