Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Kurser

 • 3D-modellering, 30 Yhp
 • Arkitektonisk visualisering, 40 Yhp
 • Arkitektur- och byggkunskap, 20 Yhp
 • CAD – Bygg, 20 Yhp
 • Examensarbete, 10 Yhp
 • Interaktiv grafik, 10 Yhp
 • LIA 1, 65 Yhp
 • LIA 2, 65 Yhp
 • Postproduktion, 40 Yhp
 • Projektarbete, 80 Yhp
 • Visuell dramaturgi, 20 Yhp

Senast uppdaterad 2016-01-26

Mer information

Markus Waser
Tel:  031-367 31 45
markus.waser@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Längd: 80 veckor heltid

Start: 3 september 2018.

Antal platser: 30

Ansökan: Senast 16 april 2018.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHAV

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.