Samarbetspartners

Utbildningen är utvecklad i samarbete med företag i regionen. Vissa av dessa företag bildar tillsammans med Yrgo utbildningens ledningsgrupp och styr över innehåll samt kvalitet i utbildningen. Företagen i ledningsgruppen är också mycket involverade i LIA-perioderna. Följande företag ingår i ledningsgruppen:

  • Alten
  • Chalmers tekniska högskola
  • Geely Design
  • RÅformat
  • SWECO Architects
  • Tengbom Arkitektkontor
  • Visual Arena
  • White Arkitekter
  • Wingårdhs Arkitektkontor
  • Zynka Visual

Mer information

Markus Waser
Tel:  031-367 31 45
markus.waser@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

Om utbildningen

Adress: Lärdomsgatan 3, Göteborg

Längd: 80 veckor heltid

Start: September 2019

Antal platser: 30

Ansökan: Ansök 1 februari – 15 april via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

Anmälningskod: YHAV

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Ansök