Kurser

 • Anläggningsteknik 10p
 • Arbetsmiljö och behörighetskurser 15p
 • Betongteknik 10p
 • Byggkonstruktion 20p
 • Byggproduktion 20
 • Byggteknik och energieffektivisering 35p
 • Entreprenadjuridik 10p
 • Examensarbete 10p
 • Hållbart byggande 10p
 • IT-verktyg 5p
 • Kommunikation 10p
 • Kvalitetssystem med kontrollansvar 10p
 • Ledarskap 10p
 • LIA1 110p
 • LIA2 50p
 • Matematik 10p
 • Modellering 10p
 • Mätteknik 20p
 • Projektekonomi 20p
 • Projektstyrning 10p
 • Ritningsläsning 10p

MER INFORMATION

Gunnar Wengström
Tel
: 0722-41 59 17
gunnar.wengstrom@educ.goteborg.se

Erica Steen
Tel: 0704-13 43 26
erica.steen@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Adress: Lärdomsgatan 3, Göteborg

Längd: 83 veckor heltid

Start: September 2019

Antal platser: 30

Ansökan: Ansök 1 februari – 15 april via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

Anmälningskod: YHBP

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Ansök