Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Kurser

 • Anläggningsteknik 10p
 • Arbetsmiljö och behörighetskurser 15p
 • Betongteknik 10p
 • Byggkonstruktion 20p
 • Byggproduktion 20
 • Byggteknik och energieffektivisering 35p
 • Entreprenadjuridik 10p
 • Examensarbete 10p
 • Hållbart byggande 10p
 • IT-verktyg 5p
 • Kommunikation 10p
 • Kvalitetssystem med kontrollansvar 10p
 • Ledarskap 10p
 • LIA1 110p
 • LIA2 50p
 • Matematik 10p
 • Modellering 10p
 • Mätteknik 20p
 • Projektekonomi 20p
 • Projektstyrning 10p
 • Ritningsläsning 10p

Senast uppdaterad 2018-02-07

MER INFORMATION

Gunnar Wengström
Tel:
0722-41 59 17
gunnar.wengstrom@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 83 veckor heltid

Start: 3 september 2018

Antal platser: 30

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 1 februari 2018.

Anmälningskod: YHBP

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.