Ansökan

Ansökningsprocessen består av följande delar:
– Ansökan – Behörighetsbedömning – Urval – Antagning

 

ANSÖKAN – Du ansöker till utbildningen här! De handlingar du ska bifoga din ansökan är ditt gymnasiebetyg och gärna ett kortfattat CV. Om du har andra dokument som kan styrka dina förkunskaper bifogar du dessa också.

 

BEHÖRIGHETSBEDÖMNING – För att kunna antas till en utbildning på yrkeshögskolan måste du ha vissa förkunskaper. Det kallas för behörighet. När du skickat in din ansökan gör vi en behörighetsbedömning. Det är två delar du måste uppfylla:

– Grundläggande behörighet
Den grundläggande behörigheten innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Det finns flera sätt att styrka det, läs mer här!

– Särskild behörighet
Den särskilda behörigheten är utbildningsspecifik. För Byggprojektör BIM gäller att du ska ha minst betyget E i följande kurser eller motsvarande kunskaper:
Svenska 1 och 2 (Svenska A och B), Matematik 1 och 2 (Matematik A och B), Fysik 1 (Fysik A) och Digitalt skapande 1 (Digitalt skapande).

 

Saknar du betyg i Matte 2 och/eller Fysik/Digitalt skapande?  Yrgo anordnar preparandkurser som kan ge dig behörighet. Mer information om våra preparandkurser.

 

URVAL – i de fall vi har fler sökande än platser till utbildningen gör vi ett urval bland de behöriga sökande. Urvalet grundar sig på poäng från två delar; gymnasiebetyg och intervju. Din totala poängsumma ger din rangordningsplats.

 

ANTAGNING – Om du är antagen eller reserv får du besked senast vecka 25.

MER INFORMATION

Markus Waser
Tel:
031-367 31 45
markus.waser@educ.goteborg.se

Reception: 031-367 31 00

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Start: September 2019

Antal platser: 30

Ansökan: Ansök 1 februari – 15 april via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.

Anmälningskod: YHBIM

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Ansök