CATIA V5 solid fördjupning

6 veckor Deltid Startar oktober 2020

En kort YH-utbildning på distans för dig som är yrkesverksam och behöver kompetensutveckling inom CATIA V5 solid fördjupning. Utbildningen är kostnadsfri och du läser den parallellt med ditt arbete.

Innehåll

Utbildningen omfattar 15 YH-poäng och innehåller två kurser:

 • CATIA V5 solids, 10 p
 • Sheet metal, 5 p

Följande moment kommer att behandlas:

 • Skelettmodellering
 • Multi-body
 • Släppvinklar
 • Bockning och plåtutberedning
 • Design in context

Undervisning och studieupplägg

Utbildningen är flexibel och tillåter dig att styra över din egen tid och lärandeprocess. Undervisningen är webbaserad och stöd tillhandahålls löpande av handledare. Undervisningen bedrivs genom distansföreläsningar, övningar med handledning samt inlämningsuppgifter. Föreläsningarna kommer även att filmas för ökad flexibilitet och läggas ut på lärplattformen tillsammans med övrigt material.

Utbildningen är utformad så att du ska kunna omsätta dina förvärvade kunskaper i praktik i direkt anslutning till föreläsningarna genom övningar som knyter an till den dagliga verksamheten ute på företagen.

Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till yrkesaktiva. För att kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla följande:

 • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.
 • Lägst en YH-utbildning minst omfattande 400 YH-poäng inom tekniskt område eller motsvarande kunskaper.
 • Grundläggande kunskaper i CATIA.

Så ansöker du

Du ansöker direkt på webben via vårt ansökningssystem. Ansökan öppnar den 1 september.

Bifoga följande dokument till din ansökan:

 • Kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade
 • Kopia på dina betyg från YH- eller högskoleutbildning (eller motsvarande), som styrker teknisk kunskap inom maskinområdet