Digital Sales Solutions

12 veckor Deltid Startar september 2020

En kort YH-utbildning på distans för dig som är yrkesverksam och behöver kompetensutveckling inom digitala försäljningsprocesser för att förbättra ROI. Utbildningen är kostnadsfri och du läser den parallellt med ditt arbete.

Innehåll

Utbildningen består av följande kurser:

Digitala strategier och affärsnärvaro, 20 p

Kursen ger praktiska kunskaper i utformande av övergripande digitala strategier för att effektivisera säljprocesser, förbättra lönsamhet och öka affärsnärvaron online. Du får en genomgång av digitala begrepp, fackord och termer. Ledord genom hela kursen är försäljning, konvertering och optimering.

Kursen omfattar följande moment:

 • Fördjupade kunskaper om den digitala kundens köpprocess och färdigheter i kundbearbetning, behovsanalys och leadsgenerering i en digital kontext.
 • Kunskap i grundläggande dataanalys och tillämpbara metoder, tekniker och verktyg för att kunna optimera digital affärsnärvaro, kommunikationsinsatser och andra önskvärda effekter.
 • Kunskap om övergripande strategiarbete och formulering av målsättningar och frågeställningar för att skapa en lyckad digital affärsnärvaro.
 • Hur relevant kunddata, analys och kartläggning kan användas för att öka konverteringsgraden samt köpfrekvensen.

Digitala försäljningsmetoder och verktyg, 30 p

Kursen syftar till att ge dig utvecklade kunskaper i digital försäljning samt lära dig att kartlägga och bemöta kunder i en varierad online-miljö med bra spridning i olika medier och kanaler. Genom kursen lär du dig att arbeta efter en övergripande strategi ämnad att stärka den digitala affärsnärvaron genom riktad kommunikation, marknadsföring och målgruppsanpassade försäljningsinsatser med fokus på ökad leadsgenerering och konvertering.

Kursen omfattar följande moment:

 • Praktiska kunskaper i vanligt förekommande digitala metoder, tekniker och verktyg för att anpassa budskap, stärka relationer och effektivisera köpprocesser.
 • Att fatta affärsbeslut baserade på relevanta dataanalyser och KPI:er.
 • Färdigheter i att skapa en digital helhetsupplevelse för kunder med fokus på deras kartlagda behov, preferenser, beteenden och aktiviteter.
 • Kompetens att implementera och kombinera effektiva digitala metoder, tekniker och lösningar för att öka lönsamheten, rekommendationer och kundnöjdhet.

Undervisning och studieupplägg

Utbildningen är flexibel och tillåter dig att styra över din egen tid och lärandeprocess. Cirka 4,5 timmar per vecka är schemalagd. Utöver det behöver du lägga några timmar per vecka på självstudier. Undervisningen är webbaserad och stöd tillhandahålls löpande av handledare. Webbundervisningen kompletteras med två fysiska träffar.

Under utbildningen varvas teoriavsnitt med praktisk träning, ämnesövergripande projekt samt autentiska problemställningar som speglar yrkeslivet. Gästföreläsare inom olika specialistområden kommer vara inslag i undervisningen.

Digitalt kursmaterial och läromedel finns samlade i Yrgos lärplattform. Det finns även tillgång till chattfunktion, e-post och diskussionsforum samt möjlighet för studerande att interagera.

Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till yrkesaktiva som behöver fördjupa, bredda eller komplettera sina kunskaper inom digital försäljning.

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla följande:

 • Grundläggande behörighet, vilket innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. Mer om vad grundläggande behörighet innebär.
 • Minst 1 års erfarenhet av arbete inom försäljning, marknadsföring, kommunikation eller motsvarande.

Så ansöker du

Du ansöker direkt på webben via vårt ansökningssystem. Ansökan öppnar den 1 september.

Bifoga följande dokument till din ansökan:

 • Kopia på dina gymnasiebetyg, det vill säga inskannade eller fotograferade kopior på dina originalbetyg som är signerade och datumstämplade
 • Arbetsintyg
 • Ett dokument (Word eller PDF) där du svarar på följande två frågor:
 1. Hur skulle den här utbildningen påverka din utveckling inom den bransch du är eller önskar bli verksam inom? (max 150 tecken)
 2. Beskriv hur den här utbildningen skulle kunna påverka branschens utveckling inom den digitala försäljningen? (max 250 tecken)