Digitala evenemang

6 veckor Deltid Startar november 2020

En kort YH-utbildning på distans för dig som är yrkesverksam inom upplevelseindustrin och behöver kompetensutveckling för att kunna utveckla och arbeta med digitala evenemang. Utbildningen är kostnadsfri och du läser den parallellt med ditt arbete.

Utbildningen syftar till att höja kompetensnivån för arbetet med digitalisering av befintliga och framtida evenemang för dig som har en projektledande roll inom upplevelseindustrin. Vidare syftar utbildningen till att stimulera och utveckla digitala och kreativa kompetenser genom att träna din förmåga att tänka nytt, se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer till handling.

Du får även möjlighet att bredda ditt kontaktnät med nya kontakter från relevanta branscher vilket på sikt bidrar till bättre kvalitet och ökad spridning av digitala kulturevenemang.

Innehåll

Utbildningen omfattar totalt två kurser och ett examinerande moment. I den första kursen ”Ett digitalt förhållningssätt och individers och gruppers upplevelser i det digitala rummet” får du sätta dig in i vad ett digitalt förhållningssätt innebär, hur individer och gruppers upplevelser skapas och formas i en digital miljö, samt hur bild och narrativ kan användas för att påverka dessa upplevelser.

I den andra kursen ”Den digitala produktionskedjan ur ett beställarperspektiv” får du sätta dig in i den digitala produktionskedjan ur ett beställarperspektiv och problematisera hur den liknar och skiljer sig från sin konventionella motsvarighet ur ett kompetens- och kvalitetssäkringsperspektiv.

Undervisning och studieupplägg

Utbildningen är flexibel och tillåter dig att styra över din egen tid och lärandeprocess. Undervisningen är webbaserad och stöd tillhandahålls löpande av handledare.

Utbildningen utgår från Yrgos lärplattform där kurserna finns i digital form med koppling till aktuella läromedel. De metoder vi använder är bland annat föreläsningar, case studies, simuleringar och praktiska övningar. Vi har en tydlig arbetslivsanknytning som kräver att alla föreläsare är yrkesverksamma.

Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen vänder sig till yrkesaktiva som behöver fördjupa, bredda eller komplettera sina kunskaper inom digitala evenemang.

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du uppfylla följande:

  • Minst 1 års erfarenhet av arbete i projektledande position eller motsvarande inom upplevelseindustrin.

Så ansöker du

Du ansöker direkt på webben via vårt ansökningssystem. Ansökan öppnar den 1 september.

Bifoga följande dokument till din ansökan:

  • Arbetsintyg