Distributionsstyrning och ledarskap

2 år Deltid, 50% Startar augusti 2020

Vill du arbeta med distribution och logistik i en arbetsledande position? Är du intresserad av att utveckla lönsamma distributionslösningar och att leda personal? Utbildningen vänder sig i första hand till dig som redan är yrkesverksam och vill gå vidare till en arbetsledande roll.

Om utbildningen

Utbildningen ger praktiska och teoretiska kunskaper för att arbeta i en arbetsledande position inom branschen. Du lär dig styra materialflöden och utforma distributionslösningar med lönsamhet. Du tränas i att leda personal och ansvara för en terminalverksamhet.

Logistik, ledarskap, lagerekonomi och kännedom om terminalbranschens villkor varvas med arbetsrätt, arbetsmiljörätt och transporträtt.

Yrkesroller och arbetsplatser

Utbildningen ger dig kompetens att arbeta som terminalansvarig, lageransvarig, e-handelslogistiker eller arbetsledare inom distribution, terminal och lager.

Terminal- och lageransvariga arbetar inom e-handeln, logistik- och speditionsföretag, distributionsterminaler, handelsföretag och producerande företag.

Kurser

5 poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

 • Arbetsmiljö och säkerhet, 15 p
 • Arbetsrätt och personaladministration, 25 p
 • Distribution och godshantering, 15 p
 • Examensarbete, 10 p
 • Lagerekonomi och kalkylering, 30 p
 • Logistik och flödesoptimering, 30 p
 • Miljö- och kvalitetssystem, 10 p
 • Presentation och affärskommunikation, 10 p
 • Terminalarbetsledning och ledarskap, 30 p
 • Transporträtt, 25 p

Studieupplägg och examen

Utbildningen är tvåårig, platsbunden (ej distans) och studietakten är 50 procent, vilket innebär att du kan fortsätta arbeta parallellt med studierna.

Undervisningen är schemalagd en eftermiddag/kväll per vecka, samt ett fåtal lördagar.

Eftersom utbildning vänder sig till dig som redan är yrkesverksam så ingår ingen LIA (praktik) i utbildningen.

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen.


Ledningsgrupp med branschrepresentanter

Utbildningen har en ledningsgrupp som består av representanter från branschen, från Yrgo och från de studerande. Ledningsgruppen ser till att utbildningens innehåll håller en hög nivå och ger dig rätt kompetens. Följande branschaktörer deltar i ledningsgruppen:

Ancotrans – Axfood – Bring – DB Schenker – DFDS – Fraktkedjan Väst – GDL – HML – NTEX – PostNord – Ragn-Sells – Schakt i Väst – Sveriges Åkeriföretag – Swerock – VIAVEST AB

Dessutom samarbetar vi med flera andra företag, organisationer och högskolor som bland annat föreläser i utbildningen och tar emot studerande på studiebesök.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna bli antagen till utbildningen måste du vara behörig. Det innebär att du måste uppfylla vissa förkunskapskrav:

1. Grundläggande behörighet

Innebär att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. 
Läs mer om grundläggande behörighet.

2. Särskilda förkunskaper

Godkända betyg i följande kurser (eller dokumenterade kurser, kunskaper eller erfarenheter som motsvarar dessa):

 • Logistik 1
 • Logistik 2
 • Transport och spedition

Läs en behörighetsgivande förutbildning

Saknar du de särskilda förkunskaperna inom logistik och transport? Då kan du gå en behörighetsgivande förutbildning som skolan anordnar två veckor före utbildningsstart. Om du genomgår förutbildningen med godkänt resultat blir du antagen till utbildningen.

Förutbildningen genomför du antingen dagtid i skolans lokaler eller hemifrån via webblänk.

Du behöver inte göra någon särskild anmälan, då alla sökande som saknar de särskilda förkunskaperna får erbjudande om att gå förutbildningen.

Saknar du förkunskaper?

Saknar du de listade förkunskaperna kan du ändå vara behörig om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt, till exempel genom arbetserfarenhet, kvällskurser eller annan eftergymnasial utbildning.

Läs mer om förkunskapskrav och behörighet.

Hur ansöker jag?

 1. Samla ihop alla de dokument du ska skicka med din ansökan.
 2. Skicka in din ansökan på webben via vårt ansökningssystem.

Läs mer om alla steg i ansöknings- och antagningsprocessen.

Skicka med

 • Digital kopia på dina gymnasiebetyg
 • Eventuellt andra dokument som visar att du uppfyller förkunskapskraven

Vem blir antagen?

Uppfyller du inte förkunskapskraven får du besked om detta så fort vi har granskat din ansökan. Är det fler som uppfyller förkunskapskraven än det finns platser, så gör vi ett urval för att avgöra vilka som blir antagna.

Hur görs urvalet?

Urvalet för denna utbildning gör vi baserat på betyg och ett skriftligt prov i svenska.

Efter avslutad ansökningsperiod kommer du som uppfyller förkunskapskraven att få en inbjudan till urvalsprovet. Du genomför provet på plats i skolans lokaler och det tar cirka en halv dag.

Antagningsbesked

I juni får du ditt antagningsbesked. Gör du en sen ansökan får du ditt antagningsbesked så snart vi har behandlat din ansökan.

Läs mer om viktiga datum.