Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Ansökan

För att ansöka till yrkeshögskolan krävs grundläggande behörighet. Vad grundläggande behörighet innebär styrs av när du studerade på gymnasienivå. Klicka här för mer information om grundläggande behörighet.

SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPSKRAV

Minst betyg E i Svenska 2 och Naturkunskap 2, eller motsvarande kunskaper.

Läs mer om behörighet, urval och antagning här.

URVAL

Samtliga behöriga sökande kallas till skriftligt urvalstest i svenska. Behöriga sökande får kallelse till test per e-post före aktuellt testtillfälle. Urval görs med utgångspunkt från betyg samt resultatet från det skriftliga testet i svenska. Testerna tar cirka en halv dag i anspråk.

Senast uppdaterad 2018-02-06

MER INFORMATION

Mikaela Virkkunen Eliasson
Tel: 031-367 31 94
mikaela.eliasson@educ.goteborg.se

Emma Nilsson
Tel. 031-367 31 80
emma.j.nilsson@educ.goteborg.se

OM UTBILDNINGEN

Längd: 60 veckor distans

Start: September 2019

Antal platser: 34

Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 1 februari 2019.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHAT

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.