Ansökan

Grundläggande behörighet

För att ansöka till yrkeshögskolan krävs grundläggande behörighet. Vad grundläggande behörighet innebär styrs av när du studerade på gymnasienivå. Klicka här för mer information om grundläggande behörighet.

SÄRSKILDA FÖRKUNSKAPSKRAV

Minst betyg E i Svenska 2 och Naturkunskap 2, eller motsvarande kunskaper.

Läs mer om behörighet, urval och antagning här.

URVAL

Samtliga behöriga sökande kallas till skriftligt urvalstest i svenska. Behöriga sökande får kallelse till test per e-post före aktuellt testtillfälle. Urval görs med utgångspunkt från betyg samt resultatet från det skriftliga testet i svenska. Testerna tar cirka en halv dag i anspråk.

Söker till oss gör du via vår webbansökan

MER INFORMATION

Mikaela Virkkunen Eliasson
Tel: 031-367 31 94
mikaela.eliasson@educ.goteborg.se

Sofie Norberg
Tel: 031-367 31 80
sofie.norberg@educ.goteborg.se

 

OM UTBILDNINGEN

Längd: 60 veckor distans

Start: September 2019

Antal platser: 34

Ansökan: Ansökan är öppen 1 februari – 15 april