Kurser

 • Butiksekonomi och försäljning 20p
 • Egenvård 80p
 • Examensarbete 15p
 • Introduktion 5p
 • Kundbemötande – professionellt samtal 15p
 • Livsstilsfaktorers påverkan på hälsa 20p
 • Logistik och lagerhantering 10p
 • LIA 1 – Lärande i arbete – varuhantering & logistik 25p
 • LIA 2 – Lärande i arbete – receptprocessen 10p
 • LIA 3 – Lärande i arbete – egenvård 50p
 • Medicinsk grundkurs 25p
 • Recepthantering och registrering 30p

5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

MER INFORMATION

Mikaela Virkkunen Eliasson
Tel: 031-367 31 94
mikaela.eliasson@educ.goteborg.se

Sofie Norberg
Tel: 031-367 31 80
sofie.norberg@educ.goteborg.se

 

OM UTBILDNINGEN

Längd: 60 veckor distans

Start: September 2019

Antal platser: 34

Ansökan: Ansökan är öppen 1 februari – 15 april