Kurser

 • Butiksekonomi och försäljning 20p
 • Egenvård 80p
 • Examensarbete 15p
 • Introduktion 5p
 • Kundbemötande – professionellt samtal 15p
 • Livsstilsfaktorers påverkan på hälsa 20p
 • Logistik och lagerhantering 10p
 • LIA 1 – Lärande i arbete – varuhantering & logistik 25p
 • LIA 2 – Lärande i arbete – receptprocessen 10p
 • LIA 3 – Lärande i arbete – egenvård 50p
 • Medicinsk grundkurs 25p
 • Recepthantering och registrering 30p

5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

MER INFORMATION

Sofie Skoog
Tel: 031-367 31 80
sofie.skoog@educ.goteborg.se

 

OM UTBILDNINGEN

Adress: Utbildningen går på distans. Ca tre obligatoriska platsträffar per termin ingår på Molinsgatan 23 i Göteborg.

Längd: 60 veckor heltid

Antal platser: 35

Start: September 2019

Nästa start: Preliminärt september 2020

Ansökan: Ansökan för starten 2019 är avslutad. Nästa ansökningsperiod startar 1 februari 2020.