Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Kurser

 • Bank- och försäkringslära 70 p
 • Beskattning 20 p
 • Företagsekonomi 30 p
 • Engelskt yrkesspråk 20 p
 • Examensarbete 25 p
 • IT-verktyg och digitalisering 20 p
 • Juridik 30 p
 • Kommunikation 10 p
 • Nationalekonomi 20 p
 • LIA 1 – Lärande i arbete 50 p
 • LIA 2 – Lärande i arbete 85 p
 • Organisation, ledarskap och arbetsliv 10 p
 • Utredningsmetodik 10 p

5 YH-poäng motsvarar en veckas heltidsstudier.

Senast uppdaterad 2018-02-01

MER INFORMATION

Anita Holmdahl
Tel: 031-367 31 82
anita.holmdahl@educ.goteborg.se

Emma Nilsson
Tel: 031-367 31 80
emma.j.nilsson@educ.goteborg.se

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Start: September 2019

Antal platser: 35

Ansökan: Vår webbansökan öppnar den 1 februari 2019.

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.

Anmälningskod: YHBF

Du ansöker via vår webbansökan. Förbered din ansökan genom att ha dina betyg och andra relevanta intyg tillgängliga elektroniskt.