Ekonomi- och redovisningskonsult

Yrkeshögskoleutbildning, 400 Yh-poäng

Utbildningen ger dig den teoretiska kompetens som du behöver för verksamhet som redovisningskonsult, revisionsmedarbetare, skattehandläggare eller ekonomiansvarig inom små- och medelstora företag. Utbildningen ger med viss komplettering den teoretiska kompetens som erfordras för yrkesbeteckningen Auktoriserad Redovisningskonsult

Tänkbara arbetsuppgifter

Löpande bokföring inklusive avstämningar och skattedeklaration. Upprättande av bokslut, årsredovisningshandlingar och inkomstdeklarationer för små och medelstora företag. Medverkan i revisionsarbete, skattehandläggning, löne- och ekonomiadministration, bolagsbildning och bolagsärenden samt ekonomisk konsultation. Controllerarbetsuppgifter som upprättande av för- och efterkalkyler, budgetarbete, finansieringsfrågor, internredovisningsfrågor och analysarbete.

Arbetsmarknad

Det finns ett stort behov av arbetskraft med den kompetens som utbildningen ger. Tänkbara arbetsplatser finner du hos redovisningskonsulter, revisionsföretag, ekonomiavdelningar, skatteverket mm. Redovisningskonsulter arbetar dessutom ofta som egna företagare.

MER INFORMATION

Mikaela Virkkunen Eliasson
Tel: 031-367 31 94
mikaela.eliasson@educ.goteborg.se

Emma Nilsson
Tel: 031-367 31 80
emma.j.nilsson@educ.goteborg.se

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Start: Preliminärt september 2019

Antal platser: 34

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.