Göteborgs Stad Gå till goteborg.se

Kurser

 • Beskattningsrätt I 25p
 • Beskattningsrätt II 25p
 • Ekonomistyrning 50p
 • Examensarbete 25p
 • Handelsrätt I 25p
 • Handelsrätt II 25p
 • Kommunikation & informationsutformning 25p
 • Lärande i arbete/LIA1 40p
 • Lärande i arbete/LIA2 75p
 • Organisation, ledarskap och arbetsliv 15p
 • Redovisning 50p
 • Reko och revision 10p
 • Utredningsmetodik 10p

Detaljerad kursplan Ekonomi- och redovisningskonsult

Senast uppdaterad 2016-01-27

MER INFORMATION

Mikaela Virkkunen Eliasson
Tel: 031-367 31 94
mikaela.eliasson@educ.goteborg.se

Emma Nilsson
Tel: 031-367 31 80
emma.j.nilsson@educ.goteborg.se

OM UTBILDNINGEN

Längd: 80 veckor heltid

Start: Preliminärt september 2019

Antal platser: 34

Utbildningen är statligt finansierad och berättigar till studiestöd.